Artisanal weaving

Artisanal weaving
Mandalay, Myanmar
Photo: Zin Mar Lott, submitted by: Xiaolan Lin

The artisans at the handloom of weaving workshops in Mandalay, Myanmar are mostly migrants from neighbouring places. Weaving is an ancient craft steeped in tradition. Nowadays, the workshop owner and designer collectively create the innovative designs of the traditional garment, based on the market demands.

De werklieden aan het handweefgetouw van weverijen in Mandalay, Myanmar, zijn meestal migranten uit nabijgelegen plaatsen. Weven is een oud ambacht dat doordrenkt is van traditie. Tegenwoordig creëren de eigenaar van de werkplaats en de ontwerper samen de innovatieve ontwerpen van het traditionele kledingstuk, gebaseerd op de marktvraag.

Leave a Reply