Traces of ancient glue

Traces of ancient glue
The Hague, The Netherlands
Photo: Dutch National Museum of Antiquities, submitted by: Luc Amkreutz.

This piece of flint was found in sand from submerged Doggerland and is c. 50.000 years old. Half of it is wrapped in tar, a prehistoric glue. Neanderthals made this tar from birch bark through a complex method that demonstrates advanced skill and a practical knowledge of chemistry.

Dit stuk vuursteen is gevonden in het zand van het verdronken Doggerland en is ca. 50.000 jaar oud. De helft ervan is omhuld met teer, een prehistorische lijm. Neanderthalers maakten deze teer van berkenbast via een complexe methode die vergevorderde vaardigheden en een praktische kennis van scheikunde aantoont.

Leave a Reply