Driving Innovation

Driving Innovation
Keur-Saër, Senegal
Photo: Bruno Diomaye Faye

Pottery made by Senegalese women of the blacksmith caste. Competition from factory-manufactured products has led to an innovative reorganisation of their activity: pottery with sophisticated shapes and shiny decorations now rub shoulders with traditional pottery, still using the ancestral know-how.

Dit aardewerk is gemaakt door Senegalese vrouwen van de smid kaste. Concurrentie van in fabriek vervaardigde producten heeft geleid tot een reorganisatie van hun werkzaamheden: aardewerk met verfijnde vormen en glanzende versieringen worden gepresenteerd naast het traditionele aardewerk, beide gemaakt met voorouderlijke kennis.

Leave a Reply