A Potter’s hands

A Potter’s hands
Baton Rouge, Louisiana, USA
Photo: Jessie Morgan-Owens and team

Osa Atoe, a Nigerian-American potter in Baton Rouge (Louisiana, USA) fully immerses herself in the history and lore of pottery. With her ceramics she shares the traditions of her ancestors, disrupted by colonialism and diaspora. According to her, these traditions are translated through her hands to create her own distinct work.

Osa Atoe, een Nigeriaans-Amerikaanse pottenbakker in Baton Rouge (Louisiana, VS) verdiept zich volledig in de geschiedenis en overlevering van het pottenbakken. Met haar keramiek deelt ze de tradities van haar voorouders, ontwricht door kolonialisme en diaspora. Volgens haar worden deze tradities door haar handen vertaald tot de creatie van haar eigen unieke werk.

Leave a Reply