Building on tradition

Building on tradition
South Sulawesi, Indonesia
Photo: Gerard Persoon

Wooden boat building is an essential craft for fishing and seafaring people around the world. This Indonesian boat builder uses skills and knowledge developed over many generations. Yet, the builders also learn from other maritime traditions, incorporating new building techniques, tools, and materials into local craftsmanship.

Het bouwen van houten boten is een essentieel ambacht voor vissers en zeelieden over de hele wereld. Deze Indonesische botenbouwer gebruikt vaardigheden en kennis die gedurende vele generaties ontwikkeld zijn, maar leert ook van andere maritieme tradities waardoor nieuwe bouwtechnieken, gereedschappen en materialen verweven zijn met het lokale vakmanschap.

Leave a Reply